Автопортрет на Прилепскиот уметник Ангеле Иваноски. Ангеле Иваноски

Ангеле Иваноски

Повеќе
Милан Тавчиоски: „Автопортрет“, молив, 1927... Милан Тавчиоски

Милан Тавчиоски

Повеќе
Владимир Јорданов: „Портрет на баба Цона“. Владимир Јорданов

Владимир Јорданов

Повеќе
Илија Хаџи-Илиоски: „Нашата куќа“. Илија Хаџи-Илиоски

Илија Хаџи-Илиоски

Повеќе
Илија Миноски - Мината Илија Миноски – Мината

Илија Миноски – Мината

Повеќе
Александар Јанкулоски - Цане Александар Јанкулоски – Цане

Александар Јанкулоски – Цане

Повеќе
Борис Николоски Борис Николоски

Борис Николоски

Повеќе
Бранко Конески - Мажучанец Бранко Конески – Мажучанец

Бранко Конески – Мажучанец

Повеќе
385551_166 Воислав Спиркоски – Ганата

Воислав Спиркоски – Ганата

Повеќе
2014: Драган Попоски - Дада Драган Попоски – Дада

Драган Попоски – Дада

Повеќе