1917: „Духовенството при црквата Свето Благовещение, Прилеп“ Прилепско свештенство…

Прилепско свештенство…

Повеќе
Прота Пано Мицев. Прота Пано Мицев

Прота Пано Мицев

Повеќе
Прота Петре Дуков Николоски со презвитерата. Прота Петре Дуков Николоски

Прота Петре Дуков Николоски

Повеќе
2 јули 1887: Препис од молба потпишана од граѓани од Прилеп, на чело со свештениците Алекса, Јован (Јон), и Спасе Игуменов Отец Спасе Игуменов

Отец Спасе Игуменов

Повеќе
Печатот на Казалискиот духовен собор од Прилеп. Аџи Костадин Дингов

Аџи Костадин (Константин) Дингов

Повеќе
Варош - родното место на Димитар Јанчулев. Димитар Јанчулев

Димитар Јанчулев

Повеќе
Андреј Л’вович Чаговцов Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Архиепископ Арсениј (Чаговцов)

Повеќе
Отец Димитрија Попоски Отец Димитрија Попоски

Отец Димитрија Попоски

Повеќе
Отец Борис Талески Отец Борис Талески

Отец Борис Талески

Повеќе
Отец Пане Матракоски. Отец Пане Матракоски

Отец Пане Матракоски

Повеќе