Стар прилепски ан. Прилепските анови

Прилепските анови

Повеќе
Управниот одбор на Набавната задруга во Прилеп. Набавната задруга

Набавната задруга

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе
Жито - Прилеп... Жито Прилеп

„Жито Прилеп“

Повеќе
Стриг на овци... Овчарство

Овчарство

Повеќе
Прилепски шофери: Владо Шиптаро, Киро Базерко, Иге, Мендо Бојко, Иванче и Коле Москов... Прилепски камионџии

Прилепски камионџии

Повеќе
29 ноември 1953: Реклама и честитка од ГП „1 Мај“... Комерцијални честитки и реклами

Комерцијални честитки и реклами

Повеќе
Автобуската станица... ТУО „Пелагонија Турист“

ТУО „Пелагонија Турист“

Повеќе
1923: Железничка станица Прилеп. Парна локомотива серија 99.4. Железничкиот сообраќај

Железнички сообраќај во Прилеп

Повеќе
1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе