1988: Во погоните на „Елан“ Заштитна организација „Елан“

Заштитна организација за рехабилитација и вработување на ивалидизирани лица „Елан“

Повеќе
Ноември 1988: „Металмонт - Сервис за земјоделска механизација“, Народен Глас Металмонт

„Слобода“ („Металмонт“)

Повеќе
Примитивна експлоатација на мермер од каменоломот „Сивец“ Експлоатација на мермер

Експлоатација на мермер

Повеќе
Стоковната куќа. Стоковни куќи

Стоковни куќи

Повеќе
Народен Магазин - „НаМа“. Народен Магазин – „НаМа“

Народен Магазин – „НаМа“

Повеќе
1928: Василка Башеска Караџоска и Киро Караџоски Киро Караџоски

Киро Караџоски

Повеќе
Стар прилепски ан. Прилепските анови

Прилепските анови

Повеќе
Управниот одбор на Набавната задруга во Прилеп. Набавната задруга

Набавната задруга

Повеќе
Управниот и надзорниот одбор на првата Прилепска трговска банка. Банкарство и осигурување

Банкарство и осигурување

Повеќе
Жито - Прилеп... Жито Прилеп

„Жито Прилеп“

Повеќе