1917: Висока куќа во околината на Прилеп. Фотографија направена од експедицијата на германскиот зоолог Franz Doflein. Стара селска архитектура

Стара селска архитектура

Повеќе
Стара Прилепска куќа... Стара градска архитектура

Стара градска архитектура

Повеќе