Година непозната: Персоналот и штитеници од ученичкиот дом и домот за деца без родители (денешен катастар) Домот за деца без родители

Ученичкиот дом и домот за деца без родители

Повеќе
Црковно-училишната општина во дворот на црквата „Свето Благовештение“, каде што била сместена и Прилепската духовна семинарија. Прилепската духовна семинарија

Прилепската духовна семинарија

Повеќе
„Марков Град (Варош): Стара школа отворена 1869“. Училишта во Прилепско

Училишта во Прилепско

Повеќе
Учебна 1908/09: Ученици од IV одделение Непознати училишта и генерации

Непознати училишта и генерации

Повеќе