Трајко Митрев Кралев Трајко Кралев – Кралот

Трајко Митрев Кралев

Повеќе
Даме Коров Диме Коров

Диме Коров

Повеќе
Јоска Јорданоски - Сандански Јоска Јорданоски – Сандански

Јоска Јорданоски – Сандански

Повеќе
1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Пецо Путески Пецо Путески

Пецо Путески

Повеќе
Ордан Михајлоски - Оцка Ордан Михајлоски – Оцка

Ордан Михајлоски – Оцка

Повеќе
Атанас Прокопија Забзановски (Рускио), (1925-?). Илустрирал: академски сликар Иван Велков во 1972/73 година. Атанас Прокопија Забазноски

Атанас Прокопија Забазноски

Повеќе
Крсто Наумов Магеров Крсто Наумов Магеров

Крсто Наумов Магеров

Повеќе
Ѓоре Симо Дамески (Боксерот), (1922-?) Илустрирал: академски сликар Иван Велков во 1972/73 година. Ѓоре Дамески – Боксерот

Ѓоре Дамески – Боксерот

Повеќе
Петар Иваноски - Тиквар Петар Иваноски – Тиквар

Петар Иваноски – Тиквар

Повеќе