Грбот на ВМОРО. Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
1906: Баба Стојна со синовите Атанас и Кочо Стојна Димова – Бафчанка

Стојна Димова – Бафчанка

Повеќе
Васил Мончев со своето семејство... Васил Мончев

Васил Мончев

Повеќе
Савка Манеска Савка Манеска

Савка Ѓорѓиева Манеска

Повеќе
1917: Шериф Суљеман Шериф Суљеман

Шериф Суљеман

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Илија Чкорев

Илија Чкорев

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Димитар Чакрев

Димитар Наумов Чакрев

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Григор Попов

Григор Попов

Повеќе
Ѓорѓи Корубинов... Ѓорѓи Корубинов

Ѓорѓи Корубинов

Повеќе
Владо Тасески Владо Тасески

Владо Тасески – Колјо

Повеќе