Ѓорче Петров... Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Повеќе
Четата на војводата Коне Павле ... Коне Павле

Коне Павле

Повеќе
Војводата Мирче Ацев сликан во Софија... Мирче Ацев Оровчанец

Мирче Ацев Оровчанец

Повеќе