4 октомври 1923: Методија Шаторов уапсен како учесник во Септемвриското востание во Бугарија Методија Шаторов – Шарло

Методија Шаторов – Шарло

Повеќе
Крсте Јанко Црвенкоски, илустрирал: академски сликар Иван Велков во 1972/73 година Крсте Црвенкоски

Крсте Црвенкоски

Повеќе
Киро Крстески - Платник Киро Крстески – Платник

Киро Крстески (Платник, Кирката)

Повеќе
Мице Козар на поседок во Мариово... Мице Лазаров Козароски – Козар

Мице Лазаров Козароски

Повеќе
Душко Наумоски Душко Наумоски

Душко Наумоски

Повеќе
Иван Велков: Кузман Јосифоски (Питу, Методие), (1915-1944), 1972/73 година Кузман Јосифовски – Питу

Кузман Јосифовски – Питу

Повеќе
Вера Циривири – Трена Вера Циривири – Трена

Вера Циривири – Трена

Повеќе
Илија Игески - Цветан Илија Игески – Цветан

Илија Игески – Цветан

Повеќе
Иван Велков: Борко Темелкоски - Лилјак, 1972/73 година Борко Темелковски – Лилјак

Борко Јован Темелковски – Лилјак

Повеќе
Вера Ацева Вера Ацева

Вера Ацева

Повеќе