Прилепските народни херои од Втората светска војна... Народните херои од Прилеп и прилепско

Народните херои од Прилеп и прилепско

Повеќе
Јордан Чкатров... Јордан Чкатров

Јордан Чкатров

Повеќе
Димитар Чкатров Димитар Чкатров

Димитар Чкатров

Повеќе
Стеван Базеркоски - Лански Стеван Базеркоски – Лански

Стеван Базеркоски – Лански

Повеќе
Илија Биолчев... Илија Биолчев

Илиja Николов Биолчев – Сципион

Повеќе
Стефанка Јосифоска, сликана како ученичка во втори клас Гимназија во Кралево, со нејзината тетка Спасија, 1938... Стефанка Јосифоска

Стефанка Јосифоска

Повеќе
Трајко Конески Трајко Конески

Трајко Конески

Повеќе
Мара Јосифоска – Ѓурѓа Мара Јосифоска – Ѓурѓа

Мара Јосифоска – Ѓурѓа

Повеќе
Бојан Биолчев Бојан Биолчев

Бојан Биолчев

Повеќе
Атанас Љутвиев Атанас Љутвиев

Атанас Љутвиев

Повеќе