Зелени кристали на Епидот врз чадлив Албит со делови од пирит - Дуње Прилепските минерали

Прилепските минерали

Повеќе
Влезот на пештерата... Пештерата „Света врата“

„Света врата“

Повеќе
7 јуни 1971: Мариоски плускавец пронајден на Маркови Кули, дел од колекцијата на ботаничкиот факултет во Љубљана Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Повеќе
2010: Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm) сликан во околината на Штавица Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Повеќе
Јуни 2014: Leptophyes albovittata сликан во околината на Трескавец Leptophyes albovittata

Leptophyes albovittata

Повеќе
Прва светска војна: Бивол сликан во воена кланица... Домашен бивол (Bubalus bubalis)
 • Домашен бивол (Bubalus bubalis)
 • Повеќе
  2011: Asphodeline lutea (Базерка, Базер) Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

  Asphodeline lutea (Базерка, Базер)

  Повеќе
  Verbascum adenanthum Verbascum adenanthum

  Растението Verbascum adenanthum Born

  Повеќе
  2008: Podarcis erhardii (Македонска гуштерица) сликана во околината на Трескавец Podarcis erhardii (Македонска гуштерица)

  Podarcis erhardii (Македонска гуштерица, Ерхардов ѕиден гуштер)

  Повеќе
  2009: Bombina variegata (Жолт мукач) сликана во околината на Трескавец Bombina variegata (Жолт мукач)

  Bombina variegata (жолт мукач)

  Повеќе