Првиот портрет на прилепско семејство од 1793 година. Семејни фотографии

Семејни фотографии

Повеќе