Во дворот од старата куќа на Лауцовци, 1940... Лауцовци

Лауцовци

Повеќе
Семејството на Тасе Опинчарот Семејството на Тасе Опинчарот

Семејството на Тасе Опинчарот

Повеќе
Јордан со сопругата, слугинката Ангелина со ќерката Милка, снаата Богданка и мајката Марија, 23 април 1912... Бомболовци

Бомболовци

Повеќе