2022: Црква Свети Јован Крстител во село Небрегово Манастир „Свети Јован Крстител“, село Небрегово

Манастир „Свети Јован Крстител“, село Небрегово

Повеќе
Црква „Свети Никола“ во Небрегово. Фото: Мери Бошкоска. Црква „Свети Никола“, село Небрегово

Црква „Свети Никола“, село Небрегово

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Забрчани Црква „Свети Атанасиј“, село Забрчани

Црква „Свети Атанасиј“, село Забрчани

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Црква „Свети Атанасиј“, село Сенокос

Повеќе
Манастир „Света Петка“, село Лениште Манастир „Света Петка“, село Лениште

Манастир „Света Петка“, село Лениште

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште

Црква „Свети Атанасиј“, село Лениште

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Беловодица Црква „Свети Никола“, село Беловодица

Црква „Свети Никола“, село Беловодица

Повеќе
Црква „Свети Кузман и Дамјан“, село Плетвар Црква „Свети Кузман и Дамјан“, село Плетвар

Црква „Свети Кузман и Дамјан“, село Плетвар

Повеќе
20те години од минатиот век: Црквата „Пресвета Богородица“ во село Мажучиште Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Повеќе
1924: „Манастир Зрзе код Прилепа“... Манастир „Свето Преображение“, Зрзе

Манастир „Свето Преображение“, село Зрзе

Повеќе