2022: Црква „Свети Никола“, село Бело Поле Црква „Свети Никола“, село Бело Поле

Црква „Свети Никола“ во село Бело Поле, соред преданието, кое го сочувале мештаните, била изградена во 1874 година од страна на крушевски мајстори а материјал за градење е носен од месноста „Тумба“. Иницијатори за градбата биле семејствата на Аџиовци и Чораповци.
Истата била живописана во 1914 година.
Градбата на црквата има правоаголна основа. Кон западната страна е доградена припрата, која што е пониска од висината на храмот. Во црквата се влегува преку припатата која има два влеза – едниот на северната и другиот на западната страна. Објектот на црквата во целост е варосан и е покриен со кров од ќерамиди, додека од јужниот ѕид на припратата се забележува дека била изградена од камен.

Црква „Света Троица“, Песјобрдце. Црква „Света Троица“, Песјобрдце

Црква „Света Троица“, Песјобрдце

Повеќе
Црквата во Дабница Црква „Свети Никола“, село Дабница

Црква „Свети Никола“, село Дабница

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште. Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште

Црква „Вознесение Христово“, село Полчиште

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, Мало Рувци. Црква „Вознесение Христово“, село Мало Рувци

Црква „Вознесение Христово“, село Мало Рувци

Повеќе
Црква „Воскресение Христово“, село Беровци Црква „Воскресение Христово“, село Беровци

Црква „Воскресение Христово“, село Беровци

Повеќе
Црква „Света Петка“, село Ново Лагово Црква „Света Петка“, село Ново Лагово

Црква „Света Петка“, село Ново Лагово

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Чумово Црква „Свети Никола“, село Чумово

Црква „Свети Никола“, село Чумово

Повеќе
Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Штавица Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Штавица

Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Штавица

Повеќе
Манастир „Света Недела“, село Стровија Манастир „Света Недела“, село Стровија

Манастир „Света Недела“, село Стровија

Повеќе