2013: Црквата „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Повеќе
Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Селце. Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Селце

Црква „Успение на Пресвета Богородица“, село Селце

Повеќе
Манастир „Свети Георгиј“, Пашино Рувци. Манастир „Свети Георгиј“, Пашино Рувци

Манастир „Свети Георгиј“, Пашино Рувци

Повеќе
Дел од колекцијата на жетони. „Тајната каса“ со жетони во црквата „Свето Благовештение“

„ТАЈНАТА КАСА“ СО ЖЕТОНИ ВО ЦРКВАТА „СВЕТО БЛАГОВЕШТЕНИЕ“

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Топлица. Црква „Свети Никола“, село Топлица

Црква „Свети Никола“, село Топлица

Повеќе
Компјутерски приказ на изгледот на црквата... Црква „Света Петка“, населба Точила

Црквата „Света Петка“ во населбата Точила

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Големо Радобил. Црква „Свети Никола“, село Големо Радобил

Црква „Свети Никола“, село Големо Радобил

Повеќе
Црква „Воведение на Пресвета Богородица“, село Средорек. Црква „Воведение на Пресвета Богородица“, село Средорек

Црква „Воведение на Пресвета Богородица“, село Средорек

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Загорани. Црква „Свети Никола“, село Загорани

Црква „Свети Никола“, село Загорани

Повеќе
Црква „Воскресение Христово“, село Алинци. Црква „Воскресение Христово“, село Алинци

Црква „Воскресение Христово“, село Алинци

Повеќе