Црква „Света Троица“, село Десово Црква „Света Троица“, село Десово

Црква „Света Троица“, село Десово

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Мрамор. Црква „Свети Атанасиј“, село Мрамор

Црква „Свети Атанасиј“, село Мрамор

Повеќе
2012: Внатрешноста во црквата Света Петка во Бешиште Црква „Света Петка“, село Бешиште

Црква „Света Петка“, село Бешиште

Повеќе
Црква „Света Петка“, село Чаниште. Црква „Света Петка“, село Чаниште

Црква „Света Петка“, село Чаниште

Повеќе
Црква „Света Богородица“, село Маргари. Црква „Света Богородица“, село Маргари

Црква „Света Богородица“, село Маргари

Повеќе
Црква „Свети Архангел Михаил“, Крушевица. Црква „Свети Архангел Михаил“, село Крушевица

Црква „Свети Архангел Михаил“, село Крушевица

Повеќе
Црква „Свети Илија“, село Браилово. Црква „Свети Илија“, село Браилово

Црква „Свети Илија“, село Браилово

Повеќе
Првата светска војна: Црквата „Свети Никола“ во село Чепигово Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Црква „Свети Никола“, село Чепигово

Повеќе
Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци. Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Повеќе
Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Повеќе