Црква „Свети Атанас“, село Гостиражни. Црква „Свети Атанас“, село Гостиражни

Црква „Свети Атанас“, село Гостиражни

Повеќе
Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба) Црква „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Црквата „Свети Наум Охридски“ (во изградба)

Повеќе
Црква „Свети Пантелејмон“ во дворот на Градската болница. Црква „Свети Пантелејмон“

Црквата „Свети Пантелејмон“

Повеќе
Црква „Свети Константин и Елена“, типска населба. Црква „Свети Константин и Елена“

Црквата „Свети Константин и Елена“

Повеќе
Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица. Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Црква „Воздвижение на Чесниот Крст“, село Крушевица

Повеќе
Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба). Манастир „Света Троица“, село Тројаци (во изградба)

Манастир „Света Троица“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци. Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Црква „Свети Георгиј“, село Тројаци

Повеќе
Црква „Свети Георгиј“, село Слепче Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Црква „Свети Георгиј“, село Слепче

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Црква „Свети Атанасиј“, село Секирци

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Црква „Пресвета Богородица“, село Пешталево

Повеќе