1979 година... Поглед на црквата „Свети Никола“ - Зрзе од југоисточната страна Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Црква „Свети Никола“, село Зрзе

Повеќе
2021: Црквата „Света Марина“ во Боротино (фото. Кирил Симеоновски) Црква „Света Марина“, село Боротино

Црква „Света Марина“, село Боротино

Повеќе
Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село. Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село

Црква „Пресвета Богородица“, Кадино Село

Повеќе
Црква „Свети пророк Илија“ во селото Славеј. Црква „Свети пророк Илија“, село Славеј

Црква „Свети пророк Илија“, село Славеј

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Врбјани. Црква „Свети Никола“, село Врбјани

Црква „Свети Никола“, село Врбјани

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Подвис. Црква „Света Троица“, село Подвис

Црква „Света Троица“, село Подвис

Повеќе
Црква „Света Троица“, село Локвени. Црква „Света Троица“, село Локвени

Црква „Света Троица“, село Локвени

Повеќе
Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Врбоец. Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Врбоец

Црква „Рождество на Пресвета Богородица“, село Врбоец

Повеќе
Црква „Света Троица“, Големо Коњари Црква „Света Троица“, село Големо Коњари

Црква „Света Троица“, село Големо Коњари

Повеќе