2010: Манастирот Свети Георгиј во Присад Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Манастир „Свети Георгиј“, Присад

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“ во Галичани. Црква „Свети Атанасиј“, село Галичани

Црква „Свети Атанасиј“, село Галичани

Повеќе
2022: Црква Свети Никола во Загорани Манастир „Свети Никола“, село Загорани

Црква „Свети Никола“ во Загорани

Манастирската црква „Свети Никола“ во Загорани е еднокорабна, полукружно засводена градба, со полукружна апсида на источната страна со една централна купола. Според теренските испитувања на Јован Трифуноски, старата црква е наоѓала на околу 800 метри оддалеченост од селото, била долга околу 10, а широка 4 метри. Нејзините ѕидови биле од камен и цигли, премачкани со малтер. Околу црквата се наоѓале старите селски гробишта со камени делкани крстови. Оваа црква, од непознати причини, старите селани ја нарекувале „латинска“.
Темелите за новата црква се осветени во 1990 година од Митрополитот Петар. По теренските испитувања на вработените од Музејот во Прилеп, новата црква е градена врз темелите на старата „латинска“ црква. Видливи се вградените антички табли и во градбата на новата црква, а низ дворот се наоѓаат антички столбови, па заклучуваме дека можеби оттука селаните ја нарекувале „латинска“. На источната страна од црквата дограден е трем. Црквата е осветена во 2003 година од Митрополитот Петар.

2004: Црквата Пресвета Богородица во Горно село Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Црква „Пресвета Богородица“, Горно Село

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Крушеани Црква „Свети Никола“, село Крушеани

Црква „Свети Никола“, село Крушеани

Повеќе
Црква „Свети Никола“, село Кореница. Црква „Свети Никола“, село Кореница

Црква „Свети Никола“, село Кореница

Повеќе
 Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани. Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани

Црква „Вознесение Христово“, село Свето Митрани

Повеќе
Црква „Свети Никола“ во селото Свето Митрани. Црква „Свети Никола“, село Свето Митрани

Црква „Свети Никола“, село Свето Митрани

Повеќе
Црква „Света Богородица“ во село Костинци. Црква „Света Богородица“, село Костинци

Црква „Света Богородица“, село Костинци

Повеќе
Црква „Свети Атанасиј“ во село Крушеани Црква „Свети Атанасиј“, село Крушеани

Црква „Свети Атанасиј“, село Крушеани

Повеќе