Насловната страна од „Целосно раководство по гимнастика“. Петар Големинов

Петар Иванов Големинов

Повеќе
Македонски научен институт Пантелеј Баџов

Пантелеј Баџов

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Никола Пешков

Никола Спиров Пешков

Повеќе
Врвот Бузлуџа во Бугарија. Никола Иванов

Никола Иванов

Повеќе
Грбот на ВМОРО Михаил Попев

Михаил Попев

Повеќе
Македонски научен институт Михаил Иванов

Михаил Мирчев Иванов

Повеќе
Мирчо Кочов Мирчо Кочов

Мирчо Бошков Кочов

Повеќе
Миле Неделкоски Миле Неделкоски

Миле Неделкоски

Повеќе
Од лево на десно: Стојат - Никола Коцев, Михаил Монев, Атанас Саев, Данчо Данов; Седат - Пантелеј Костурлиев, Вангел Попангелов, Милан Конев, Спас Попфилимонов. Милан Конев

Милан Костадинов Конев

Повеќе
Крум Тошев меѓу членовите на првата јазична комисија. Крум Тошев

Крум Тошев

Повеќе