Грбот на ВМОРО Тоде Спасев

Тоде Иванов Спасев

Повеќе
Коста Димефски Коста Димефски

Коста Димефски

Повеќе
Тито Беличанец Тито Беличанец

Тито Беличанец

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Тале Мирчев

Тале Мирчев

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Тале Горанов

Тале Горанов

Повеќе
Сотир Нанев: „Воскресение - Македонија 1941“. Сотир Нанев

Сотир Нанев

Повеќе
Манифестот на АСНОМ. Славко Поп Антовски

Славко Поп Антовски

Повеќе
Рампо Пешков Рампо Пешков

Харалампиј (Рампо) Спиров Пешков

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Петар Саратинов

Петар Д. Саратинов

Повеќе
Титулата „Заслужен архитект“. Пантелеј Греков

Пантелеј Илиев Греков

Повеќе