Доктор Ѓорѓи Чкатров (1875-1923) Ѓорѓи Чкатров (1875-1923)

Д-р. Ѓорѓи Чкатров

Повеќе
Јован Шајкар (1893-1980 Јован Шајкар (1893-1980)

Д-р Јован Шајкар (оски)

Повеќе
Д-р Јордан Делов Белагуша (1894-1965) Јордан Делов Белагуша (1894-1965)

Д-р Јордан Делов Белагуша

Повеќе
Благоја Спиркоски како Сава Савиќ во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ Благоја Спиркоски – Џумерко

Благоја Спиркоски – Џумерко

Повеќе
Коне Самарџиев... Коне Самарџиев

Константин Георгиев Самарџиев

Повеќе
Прота Аврам Петров Прота Аврам Петров

Прота Аврам Петров

Повеќе
Семејството на отец Милан Смичкоски Прота Милан Смичкоски

Прота Милан Смичкоски

Повеќе