Ѓорче Петров... Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Повеќе
Блаже Конески Блаже Конески

Блаже Конески

Повеќе
Четата на војводата Коне Павле ... Коне Павле

Коне Павле

Повеќе
Горјан Коруноски Горјан Коруноски

Горјан Коруноски

Повеќе
Коста Смилески Коста Смилески

Коста Смилески

Повеќе
Војводата Мирче Ацев сликан во Софија... Мирче Ацев Оровчанец

Мирче Ацев Оровчанец

Повеќе
Властимир Николоски Властимир Николовски

Властимир Николовски

Повеќе
Васка Биџова Гајдова Васка Биџова Гајдова

Васка Биџова Гајдова

Повеќе
Илија Кавкалески Илија Кавкалески

Илија Кавкалески

Повеќе
Василе Десоски... Василе Десоски

Василе Десоски

Повеќе