Стефос Григориу, Стојан Цицов и Павле Илиев. Стојан Цицов

Стојан Цицов

Повеќе
Ристо Калчевски Ристо Калчевски

Ристо Калчевски

Повеќе
Четата на Шаќир Војвода... Крсто Гермов – Шаќир Војвода

Крсто Гермов – Шаќир Војвода

Повеќе
Владимир Кусев Владимир Кусев

Владимир Кусев

Повеќе
Никола Бошков - Тројачанец Никола Бошков – Тројачанец

Никола Бошков – Тројачанец

Повеќе
Коле Чашуле Коле Чашуле

Коле Чашуле

Повеќе
Васил Дудев со учениците и учителите од Битолската прогимназија. Васил Дудев

Васил Дудев

Повеќе
1941/44: Картичка со ликот на Пере Тошев изработена од браќата Манаки Пере Тошев

Пере Наумов Тошев

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе
Јордан Бомболов со сопругата Анастасија сликани во Солун. Јордан Бомболов

Јордан Бомболов

Повеќе