Името на Ристе Тасламиче во црквата во Мало Рувци. Ристо Тасламиче

Ристо Тасламиче

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Ристо Милчин

Ристо (Ицо) Милчин

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Христо Оклев – Попето

Христо Оклев – Попето

Повеќе
Грбот на ВМОРО. Харалампија Попов

Харалампија Попов

Повеќе
Надгробниот крст од аџи Христо Логотет. Аџи Христо Логотет

Аџи Христо Логотет

Повеќе
Прим. д-р. Трајче Бошкоски. Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Прим. д-р. Трајче Бошкоски

Повеќе
Печатот на  Врховниот македонско-одрински комитет. Харалампија Грашев

Харалампија Илиев Грашев

Повеќе
Втора генерација шумарски инжинери, меѓу кои е и Тома Захариев. Тома Захариев

Тома Христов Захариев

Повеќе
Втора генерација шумарски инженери, меѓу кои е и Тодор Димитров. Тодор Димитров

Тодор Димитров

Повеќе
Грбот на ВМОРО Тодор Попадамов

Тодор Николов Попадамов

Повеќе