Борка Јован Велески (Левата, Горанов), (1912-1942); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Борка Велески – Горанов

Борка Јованов Велески – (Левата, Горанов)

Повеќе
Методија Бошкоски - Ѓурчин Методија Бошкоски – Ѓурчин

Методија Бошкоски – Ѓурчин

Повеќе
Петар Георгиевски Петар Георгиевски

Петар Георгиевски

Повеќе
Димко Здраве Димко Здраве

Димко Здраве

Повеќе
Сотир Христоски Сотир Христоски

Сотир Христоски

Повеќе
георги Пешков Георги Пешков

Георги Пешков

Повеќе
Александар Секулоски - Цане Боксерот: „Автопортрет“. Александар Секулоски

Александар Секулоски

Повеќе
Петре Костов Пашата Петре Костов Пашата

Петре Костов Пашата

Повеќе
Благоја Бошкоски - Дабиќ Благоја Бошкоски – Дабиќ

Благоја Бошкоски – Дабиќ

Повеќе
Цане Насески: „Црвени стени“. Цане Насески

Цане Насески

Повеќе