Димитар Станкоски Димитар Станкоски

Димитар Станкоски

Повеќе
Нада Гешоска... Нада Гешоска

Нада Гешоска

Повеќе
Иван Велков: „Вера Доне Ацева (Доста), портрет“, 1972/73 Вера Ацева

Вера Ацева

Повеќе
Илија Димоски - Шаторо во својот кабинет, 1991... Илија Димоски – Шаторо

Илија Димоски – Шаторо

Повеќе
Миле Попоски Миле Попоски

Миле Попоски

Повеќе
Панде Чесноска Панде Чесноска

Панде Чесноска

Повеќе
Ристо Мијакоски Ристо Мијакоски

Ристо Мијакоски

Повеќе
Димитар Гешоски... Димитар Гешоски

Димитар Гешоски

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе
Јонче Спирков Јаничоски Јонче Јаничоски – Јанич

Јонче Спирков Јаничоски

Повеќе