Пецо Путески Пецо Путески

Пецо Путески

Повеќе
ik01-1 Иван Каранџулов

Иван Каранџулов

Повеќе
Методија Петкоски Методија Петкоски

Методија Петкоски

Повеќе
Димче Митрески - Јавашот Димче Митрески – Јавашот

Димче Митрески – Јавашот

Повеќе
Ордан Михајлоски - Оцка Ордан Михајлоски – Оцка

Ордан Михајлоски – Оцка

Повеќе
Ева Глишиќ... Ева Глишиќ

Ева Глишиќ

Повеќе
Сезона 1952/53 година... Од претставата „Сомнително лице“... Рампо Конески и Кирил Жежоски... Спомен од колегите на 1 мај 1956 година - Кирил Жежоски Рампо Конески

Рампо Конески

Повеќе
Нада Галеска... Нада Галеска

Нада Галеска

Повеќе
Гиго Менкароски - Магарето Гиго Менкароски – Магарето

Гиго Менкароски – Магарето

Повеќе
Петар Иваноски - Тиквар Петар Иваноски – Тиквар

Петар Иваноски – Тиквар

Повеќе