Благоја Топчиески Благоја Топчиески

Благоја Топчиески

Повеќе
Спасе Чутаноски во работна атмосфера... Спасе Чутаноски

Спасе Чутаноски е еден од доајените на прилепското новинарство. Роден е во Прилеп во 1928 година.

Повеќе
Орде Караџоски Орде Караџоски

Орде Караџоски

Повеќе
Спасе Темелкоски Спасе Темелкоски

Спасе Темелкоски

Повеќе
Илка Присаѓанка Илка Присаѓанка

Илка Присаѓанка

Повеќе
2008 година: Никола Топчиоски во своето атеље... Никола Топчиоски

Никола Топчиоски

Повеќе
Надгробната плоча со епитафот. Епископ Доситеј Новаковиќ

Епископ Доситеј Новаковиќ

Повеќе
Митко Цветаноски - Ганчо Митко Цветаноски – Ганчо

Митко Цветаноски-Ганчо

Повеќе
Киро Бајрамоски Киро Бајрамоски

Киро Бајрамоски

Повеќе
Атанас Соколоски Атанас Соколоски

Атанас Соколоски

Повеќе