Пенка Котеска Пенка Котеска

Пенка Илиева Котеска

Повеќе
Ѓоре Напески Ѓоре Напески

Ѓоре Напески

Повеќе
Пере Темелкоски - Морнаро Пере Темелкоски – Морнарот

Темелкоски Илиев Пере – Морнаро

Повеќе
Рампе Стеваноски Рампе Стеваноски

Рампе Стеваноски

Повеќе
Мај 1972: Благоја Руското (стои четвртти од лево) заедно со „Распеани Прилепчани“ на снимањето на серијалот  „Распеани градови“ Благоја Челоски – Руското

Благоја Челоски – Руското

Повеќе
Атанас Мурџев... Атанас Мурџев

Атанас (Тано) Перев Мурџев

Повеќе
Венда Темелкоска Венда Темелкоска

Венда Николова Темелкоска

Повеќе
Васил Дундов... Васил Дундов

Васил Дундов

Повеќе
Јордан Самарџиев Јордан Самарџиев

Јордан Самарџиев

Повеќе
Глигор Караџоски... Глигор Караџоски

Глигор Караџоски

Повеќе