Јованоски Цане - Коњарец Цане Јованоски – Коњарец

Јованоски Крстев Цане

Повеќе
1902/03: Затворници во Куршумли ан во Скопје: Антим Катланов, Илија Керемитчиев, Димитар Ночов, Владимир Карамфилов и Михаил Ангелов Владимир Карамфилов

Владимир Карамфилов

Повеќе
Гога Зафироски... Гога Зафироски

Гога Зафироски Зафиро

Повеќе
Киро Ќососки - Ќосот Киро Ќососки – Ќосот

Киро Ќосески – Ќосот

Повеќе
Павлина Пирганоска... Павлина Пирганоска

Павлина Иванова Пирганоска

Повеќе
ЖЕНА ПАРТИЗАН Гордана Попоска – Бојка

Гордана Попоска – Бојка

Повеќе
Орде Сливјаноски Орде Сливјаноски

Орде Сливјаноски

Повеќе
Крсте Митрески - Господ Крсте Митрески – Господ

Крсте Митрески – Господ

Повеќе
Сотир Гулески (1917-1985) Сотир Гулески

Сотир Гулески

Повеќе
Љупчо Илиевски Љупчо Илиевски

Љупчо Илиевски

Повеќе