Благоја Талески Благоја Талески

Благоја Талески

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина. Аце Јанов

Аце Јанов

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Антон Тошев

Антон Тошев

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Андон Раев

Андон Раев

Повеќе
Печатот на Прилепската црковна општина. Ангел Хаџиилиев

Ангел Хаџиилиев

Повеќе
Објава на Битолската изборна комисија, во која се соопштува  дека Анастас Христов е номиниран за делегат од градот. Анастас Христов

Анастас Христов

Повеќе
Печатот на ВМОРО. Алекси Колиштрков

Алекси Колиштрков

Повеќе
Печатот на Врховниот македонско-одрински комитет. Александар Конев

Александар Конев

Повеќе
Постхумно доделување на признание за Александар Лепавцов. Признанието го прима неговиот син Андреј Лепавцов, амбасадор во мисијата на ЕУ. Александар Лепавцов

Александар Лепавцов

Повеќе
Васка Циривири Васка Циривири

Васка Циривири

Повеќе