Експонати во Музејот за тутун... Прилепскиот музеј за тутун

Музејот за тутун

Повеќе
Кристалната чаша на Алекса Димов Бабов. Прилепски домаќинлук

Прилепски домаќинлук

Повеќе
Прилепска невестинска касела од 1911 година. Свадбарско руво

Свадбарско руво

Повеќе
Певница од манастирот во село Зрзе сликана на почетокот од минатиот век. Црковна оставнина

Црковна оставнина

Повеќе