Фудбалскиот тим „Црн Бор“, сликан на некој локален турнир ФК „Црн Бор“

ФК „Црн Бор“

Повеќе
ФК Пелагонија... ФК „Пелагонија“

ФК „Пелагонија“

Повеќе
ФК „Ударник“ пред натпреварот со ФК „Питу Гули“ (5:1), одигран на 9 март 1952... ФК „Ударник“

ФК „Ударник“

Повеќе
1950: ФК Прилеп ФК „Прилеп“

ФК „Прилеп“

Повеќе
1941: Фудбалерите на СК „Гоце Делчев“ СК „Гоце Делчев“ 1941-1942

СК „Гоце Делчев“

Повеќе
1959: ФК „Индустријалец“. ФК „Индустријалец“

ФК „Индустријалец“

Повеќе
ФК Пролетер... ФК „Пролетер“

ФК „Пролетер“

Повеќе
40те години од минатиот век: СК „Македонија“ СК „Македонија“

СК „Македонија“

Повеќе
ФК „Искра“ од Варош, 1948... ФК „Искра“, Варош

ФК „Искра“, Варош

Повеќе
ФК „Јени Дуња“ во 1948 година. ФК „Јени Дуња“

ФК „Јени Дуња“

Повеќе