ФК „Изгрев“ од Кореница. ФК „Изгрев“, Кореница

ФК „Изгрев“, Кореница

Повеќе
ФК „Мирче Ацев“, („Младост“) од Кривогаштани. ФК „Младост“, Кривогаштани

ФК „Младост“, Кривогаштани

Повеќе
Заедничка фотографија на фудбалерите на ФК  „ЗИК Прилеп“ и на ФК „11 Октомври“. ФК „ЗИК Прилеп“

ФК „ЗИК Прилеп“

Повеќе
Фудбалскиот тим „Црн Бор“, сликан на некој локален турнир ФК „Црн Бор“

ФК „Црн Бор“

Повеќе
ФК Пелагонија... ФК „Пелагонија“

ФК „Пелагонија“

Повеќе
9 март 1952: ФК „Ударник“ пред натпреварот со ФК „Питу Гули“ (5:1) ФК „Ударник“

ФК „Ударник“

Повеќе
1943: Екипата на СК Прилеп ФК „Прилеп“

ФК „Прилеп“

Повеќе
1941: Фудбалерите на СК „Гоце Делчев“ СК „Гоце Делчев“ 1941-1942

СК „Гоце Делчев“

Повеќе
1959: ФК „Индустријалец“. ФК „Индустријалец“

ФК „Индустријалец“

Повеќе
1949: ФК „Пролетер“... ФК „Пролетер“

ФК „Пролетер“

Повеќе