1965: ФК „Козара“ од Заполжани ФК „Козара“, Заполжани

ФК „Козара“, Заполжани

Повеќе
ФК „Клепач“ ФК „Клепач“

ФК „Клепач“

Повеќе
ФК „Гарван“, Десово ФК „Гарван“, Десово

ФК „Гарван“, Десово

Повеќе
ФК „Обршани“ ФК „Обршани“

ФК „Обршани“

Повеќе
ФК „Динамо“, Мажучиште ФК „Динамо“, Мажучиште

ФК „Динамо“, Мажучиште

Повеќе
1980/81: ФК „Боротино“ ФК „Боротино“

ФК „Боротино“

Повеќе
1978: ФК „Македонија“, Врбјани ФК „Македонија“, Врбјани

ФК „Македонија“, Врбјани

Повеќе
ФК „Изгрев“ од Кореница. ФК „Изгрев“, Кореница

ФК „Изгрев“, Кореница

Повеќе
ФК „Мирче Ацев“, („Младост“) од Кривогаштани. ФК „Младост“, Кривогаштани

ФК „Младост“, Кривогаштани

Повеќе
Заедничка фотографија на фудбалерите на ФК  „ЗИК Прилеп“ и на ФК „11 Октомври“. ФК „ЗИК Прилеп“

ФК „ЗИК Прилеп“

Повеќе