„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „Крал Марко“

ОУ „Крал Марко“

Повеќе
„Нова државна народна школа „Светог Саве“ подигнута 1926 године“. ОУ „Свети Сава“

ОУ „Свети Сава“

Повеќе
„Слика за време учење на Аврамовића ученик IV разред основне школе „Школа Војводе Путника 192? г. у Прилепу“ ОУ „Војвода Путник“

ОУ „Војвода Путник“

Повеќе
4 декември 1944: Ученици од Прилеп на екскурзија во Кавадарци Ученички екскурзии

Ученички екскурзии

Повеќе
Ученички карневал. Ученички карневали

Ученички карневали

Повеќе
Година непозната: Ученици од III одделение од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ во Плетвар. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

Повеќе
27 октомври 1943: Ученици од Мажучиште ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

Повеќе
1968/69: Ученици од VI одделение од ОУ „Стив Наумов“ во село Бешиште со учителот Стојко Манчески. ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

ОУ „Стив Наумов“, село Бешиште

Повеќе
1963/64: Ученици од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ од Канатларци, сликани со класната и директорот на училиштето. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

Повеќе
30те години од минатиот век: Ученици од I одделение во училиштето сместено во поранешната железничка станица ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

ОУ „Браќа Миладинови“, село Алинци

Повеќе