1991/92: Ученици од ОУ „Блаже Конески“, подрачна паралелка во Варош, со учителката Пандора Ставрева. ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

ОУ „Блаже Конески“, генерации 1990-2000

Повеќе