Гостување на КУД од Гана во Прилеп... Музички гости во Прилеп

Музички гости во Прилеп

Повеќе
Трета Димензија Трета Димензија

Трета Димензија

Повеќе
Првата постава на рок-бендот Бен Хур. Бен Хур

Бен Хур

Повеќе
1979: Влатко Стефановски Влатко Стефановски

Влатко Стефановски

Повеќе
ВИС „Маркови внуци“, фотосесија од 1981... ВИС „Маркови внуци“

ВИС „Маркови внуци“

Повеќе
Flaster City во 1979 година... Flaster City

Flaster City

Повеќе
Групата „S“ на концерт во Универзална сала. Група „Ѕ“

Група „Ѕ“

Повеќе
ВИС „Електрони“ фотографирани на балконот во хотел „Молика“, 1966... ВИС „Електрони“

ВИС „Електрони“

Повеќе
Марјан Спиркоски и Илија Талески. Подготовки на групата „Генеза“ за концерт, 1978... „Генеза“

„Генеза“

Повеќе
Основата на „До Ре Ми“: Кире Скокалето, Маријан Манисо, Диме Чалата и шурата на д-р Сафо... „До Ре Ми“

„До Ре Ми“

Повеќе