1936: Детскиот хор во црквата „Свети Кирил и Методиј“ на Велики Петок Прилепските црковни хорови

ПРИЛЕПСКИТЕ ЦРКОВНИ ХОРОВИ

Повеќе
30те години од минатиот век: Прилепски манги пред кино реклами... Прилепските кина

Прилепските кина…

Повеќе
Фото-репортажа од научниот собир на тема „Словенска паганска религија“. Научен собир: „Словенска паганска религија“

Научен собир: „Словенска паганска религија“

Повеќе
„За успомену из Забаве јадранске страже 1933 годинe“... Димитрије Зазовић, ул. Загребачка 5... Јадранска стража

Јадранска стража

Повеќе