1935: Визитка од потпоручник Иван Бежановић од Битола

ВИЗИТ КАРТИЧКИ ОД КОЛЕКЦИЈАТА НА СЕМЕЈСТВОТО СПАСЕВИ

Повеќе
2 јануари 1902: 1000 Австро-Унгарски круни, Виена, печат Deutschösterreich

ПРИЛЕПСКА НОТАФИЛИЈА И БОНИСТИКА

Повеќе

1909: „За спомен од вашата внука Флорика Кристова, сликана во Крајова...“

Фотокартички

Повеќе
1918: Коверт од писмо на командата од 11та армија во Македонија стационирана во Прилеп...

Поштенски коверти

Повеќе
12 април 1893: Дописна карта од Белград, испратена во Велико Градиште (Србија)

Разгледници од приватните колекции…

Повеќе
14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп...

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија)

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
10 февруари 1913: Разгледница од Прилеп испратена во с. Селевац, Смедеревска Паланка (Србија)

ГАЛЕРИЈА: Разгледници од Прилеп

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп

Илустрирани картички…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе