2 јануари 1902: 1000 Австро-Унгарски круни, Виена, печат Deutschösterreich

ПРИЛЕПСКА НОТАФИЛИЈА И БОНИСТИКА

Повеќе

12 јули 1918: Фотокартичка од Прилеп испратена во Германија...

Фотокартички

Повеќе
18 септември 1915: Коверт од писмо испратено од Прилеп во Софија

Поштенски коверти

Повеќе
4 август 1903: Разгледница со печат од Рагаз (Швајцарија)

Разгледници од приватните колекции…

Повеќе
14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп...

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена во 1899 година од Прилеп до Самоков (Бугарија)

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
20 април 1918: Разгледница од Канатларци испратена во Бургау (Германија)

ГАЛЕРИЈА: Разгледници од Прилеп

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп

Илустрирани картички…

Повеќе
Сет на значки од „Кондураџиска радња, Петревски Аце“

Значки, амблеми, грбови…

Повеќе