1 јануари 1918:  Арно Хааг: „Поглед од Прилеп, Македонија“ Исламска заедница

Исламска заедница

Повеќе
Евангелска заедница во домот на Рампо Мрмески, на ул. Караѓорѓева бр. 39 (денешна Јоска Јорданоски бр. 33), наспроти фурна Плетварец, 1934... Протестантска заедница

Протестантска заедница

Повеќе
Чарши џамија... Чарши Џамија

Чарши Џамија

Повеќе