Маркови Кули со крстот. „Древна цивилизација“

„Древна цивилизација“

Повеќе
Локалитетот „Каменица“ со поглед кон касарните. Локалитетот „Каменица“

Локалитетот „Каменица“

Повеќе
Карпата „Наковална“ Карпата „Наковална“

Карпата „Наковална“

Повеќе
Локалитетот „Светец“ Локалитетот „Светец“

Локалитетот „Светец“

Повеќе
Локација на неолитската населба Пештерица. Локалитетот „Пештерица“

Локалитетот „Пештерица“

Повеќе