Атанас Љутвиев Атанас Љутвиев

Атанас Љутвиев

Повеќе
Јордан Јанчулев... Јордан Јанчулев

Јордан Јанчулев

Повеќе
Проф. Лазар М. Кескинов, 1939... Проф. Лазар М. Кескинов

Проф. Лазар М. Кескинов

Повеќе
Стефка Попоска Тасеска Стефка Попоска Тасеска

Стефка Попоска Тасеска

Повеќе
Димче Ацески - Дупецот Димче Ацески – Дупецот

Димче Ацески – Дупецо

Повеќе
Цветанка Сенокозлиева Цветанка Сенокозлиева

Цветанка Сенокозлиева

Повеќе
Васил Дудев со учениците и учителите од Битолската прогимназија. Васил Дудев

Васил Дудев

Повеќе
Јордан Бомболов со сопругата Анастасија сликани во Солун. Јордан Бомболов

Јордан Бомболов

Повеќе
Учебна 1892-1893: Дасакали при централно машко училиште во Прилеп Даскали

Даскали

Повеќе
Козма Георгиев Чуранов Козма Георгиев Чуранов

Козма Георгиев Чуранов
(…. – 1903 )

Повеќе