Табла 1: Основа и пресек на Тумулот Локалитетот Таламбасица – Крушевица

 

ЛОКАЛИТЕТОТ ТАЛАМБАСИЦА – СЕЛО КРУШЕВИЦА

Повеќе
2009: Монашка населба од крај на IX век до последните децении на XV век Монашка населба – „Свето Преображение”, Зрзе

Културниот комплекс „Свето Преображение”

Повеќе
Некрополата Грамада кај Три камна Некропола Грамада под три Камна (Старо Бонче)

Локалитетот Грамада

Повеќе
Некрополата Грамаѓе Некропола Грамаѓе (Старо Бонче)

Локалитетот Грамаѓе

Повеќе
Локалитетот Ридот, село Мажучиште Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Повеќе
Локалитет Кукул, потег Горни Чаир, гробница... Локалитет Горни Чаир (Кукул)

Локалитет Горни Чаир (Кукул)

Повеќе
Локалитетот „Кале - Зрзе“ Локалитетот „Кале – Зрзе“

Локалитетот „Кале – Зрзе“

Повеќе