VI век - Прилеп:  Крст - приврзок за на гради. Прилепските крстови

Прилепските крстови

Повеќе
Сребрени монети од нумизматичката збирка. Музејска нумизматичка збирка

Музејска нумизматичка збирка

Повеќе
Локалитетот „Кале - Зрзе“ Локалитетот „Кале – Зрзе“

Локалитетот „Кале – Зрзе“

Повеќе
Локалитетот „Кале“, село Десово. Локалитетот „Кале“, село Десово

Локалитетот „Кале“, село Десово

Повеќе