Благоја Топчиески

Благоја Топчиески

Благоја Топчиески е роден во Прилеп на 5 јануари 1928 година.

Завршил Средно земјоделско училиште во Струмица. По завршувањео на образованието, се вработил во Тутунски Комбинат и соработувал со редакцијата на весникот „Тутунски лист“. Соработувал и објавувал свои текстови во „Нова Македонија“, „Вечер“, „Стопански весник“, „Народен глас“, „Трудбеник“… Бил редовен член на Здружението на новинарите на Македонија.

Почина на 8 јануари 2008 година.

Нема Коментари

Коментирај