1967: Мате и Тито пред офицерскиот дом Мате Волнароски

Мате Волнароски

Повеќе
Калина Попадиноска Калина Попадиноска

Калина Попадиноска

Повеќе
Љубица Аџимитреска - Бубе Љубица Аџимитреска – Бубе

Љубица Аџимитреска – Бубе

Повеќе
30-те години од минатиот век: Аптека во Прилеп... Првите аптеки во Прилеп

Првите аптеки во Прилеп

Повеќе
Благоја Ристески – Платнар и Ферид Мухиќ... Писмо до кршниот побратим Ферид Мухиќ

Писмо до кршниот побратим Ферид Мухиќ

Повеќе
Дописна картичка, 2 јули 1928 година (Предна) Дописна картичка, 2 јули 1928 година

Вршац, 2 јули 1928 година

Повеќе
Дописна картичка, 21 септември 1938 година (Предна страна) Дописна картичка, 21 септември 1938 година

Прилеп, 21 септември 1938 година

Повеќе
Дописна картичка, 23 јуни 1935 година (Предна страна) Дописна картичка, 23 јуни 1935 година

Пирот, 23 јуни 1935 година

Повеќе
1906: Баба Стојна со синовите Атанас и Кочо Стојна Димова – Бафчанка

Стојна Димова – Бафчанка

Повеќе