За жал сеуште немаме фотографија од Алампиоска Блага Алампиоска Блага

Алампиоска Блага

Повеќе
1917: Железничката станица во Градско Пругата Градско – Прилеп – Битола

ПРУГАТА ГРАДСКО – ПРИЛЕП

Повеќе
4 август 1903: Разгледница со печат од Рагаз (Швајцарија) Илустрирани картички од приватните колекции…

Илустрирани картички од приватните колекции…

Повеќе
1917: Заливање на додолето со вода во Старата чаршија... Додоле, додоле…

Додола

Повеќе
Учебна 2010/11: I-2 одделение при ООУ „Добре Јованоски“ ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

ОУ „Добре Јованоски“, учебна 2010/11 година

Повеќе
20 септември 1991: „Ревија на расни љубимци “ - „Народен Глас“ Кинолошко друштво – „Прилеп“

Кинолошкото друштво – „Прилеп“

Повеќе