1978: Екипата на ФК Црвени Стени (ФК Варош) ФК „Варош“, Варош

ФК „Варош“

Повеќе
ФК „Тризла“ ФК „Тризла“, Прилеп

ФК „Тризла“, Прилеп

Повеќе
Градскиот стадион во 40-те години од минатиот век Градскиот стадион

Градскиот стадион

Повеќе
Логото на Центарот за печат, радио и телевизија... Радио Прилеп

„Седмата сила“ во Прилеп

Повеќе
6 септември 1996: „Брадавиците исчезнуваат со тајна мајгија“ Исечок од „М-Експрес“ Новинарски писанија и исечоци

Писанија и сечоци

Повеќе
КУД „Моминок“ Ора и игри

Ора и игри…

Повеќе
Мај, 1969: Спомен од семинарот на синдикални раководители на општина Прилеп, одржан во Крушево. Останати дејности

Останати дејности

Повеќе
Аџиристевци... Хаџиристевци

Аџиристевци

Повеќе
Дочек на нова година 1959 во домашна атмосфера - Чаловци,Кајџановци и Аговци Чаловци

Чаловци

Повеќе
Влезницата од првиот меѓународен натпревар на ФК Победа во самостојна Македонија. Фудбалски влезници

Фудбалски влезници

Повеќе
1914: Стеван Нункото, Никола Калпак, Димко Налетко, Илија Мирчевиќ, Васил Гундев и Васил Плетварец... Прилепски друштва

Прилепски друштва

Повеќе
21.05.1949: Ученици од Стровија на екскурзија во Скопје со учителките Паре и Маре. ПОУ во село Стровија

ПОУ во село Стровија

Повеќе
Учебна 1908/09: Ученици од IV одделение Непознати училишта и генерации

Непознати училишта и генерации

Повеќе
1965: Новоизграденото ОУ „Рампо Левката“ во подрачјето на Старо Корзо ОУ „Рампо Левката“

ОУ „Рампо Левката“

Повеќе
1946/47: Ученици од III-a од ОУ „Кочо Рацин“. ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1948 – 1979

ОУ „Кочо Рацин“, генерации 1948 – 1979

Повеќе